Motalas bästa ska alltid vara prio. Låt oss skapa det nya Motala!