Minnesplatsen kan invigas 9 oktober

Efter det att min insändare ”Ännu ingen minnesplats” publicerats på MVT:S hemsida har följande information framkommit rörande handläggningen av ärendet.

Storyn är den att Tekniska nämnden i början av 2017 fick i uppdrag att planera och kostnadsberäkna ”Evas plats”, enligt ärendet en mindre park eller parkanläggning med konstnärlig utsmyckning. Under hösten 2017 kontaktades Bo Ribers, samt tjänstemän och kollegor, som samarbetat med Eva för brons tillkomst. Det framkom att Eva tyckte särskilt mycket om tulpanträd och aklejor. En vacker plats valdes ut vid norra brofästet och ett förslag till minnesplats skisserades.I ett första skede hade arbetsgruppen också planer på att placera statyn Lyftande trana, som under många år varit placerad vid gamla bron och som av annat skäl magasinerats.
Då Tranan med fundament var väldigt tungt och risken fanns att den skulle glida ned för lerslänten kontaktades geotekniska konsulter. Kostnaden för hela arrangemanget skulle uppgå i runda tal till en halv miljon kronor och man beslutade då att förslaget skulle omarbetas. Denna gång utan konstverk. Ett färdigt beslutsunderlag togs fram: en liten plantering vid Motalaviken med en grusgång till en bänk som belyses.Därefter hände ingenting.

Beslutshandlingarna hade lagts åt sidan utan åtgärd. Slutsatsen blir otvetydigt att ”Evas plats” mycket väl kunde ha invigts under lördagens festligheter. Man kan också undra hur många tunga ärenden som, under innevarande mandatperiod, efter beslut, lagts åt sidan utan åtgärd. Uppenbarligen råder en S-politisk maktfullkomlighet, som präglar vardagslivet i kommunhuset.

Jag föreslår att ”Eva Isaksson Ribers plats” invigs på femårsdagen av Motalabrons öppnande. Det vill säga tisdagen den 9 oktober. Man har då drygt en månad på sig att iordningställa den enkla platsen inklusive informationstavla, vars text lämpligen kan tas direkt från den ursprungliga motionen, samt att invigningen inte förrättas av nuvarande kommunalrådet Camilla Egberth, utan, om så är möjligt, av riksdagsman Andreas Norlén.

Per de Faire, tidigare gruppledare (M)