Bollen i rullning för Godegårds skola

Pressmeddelande

2018-12-18

Bollen i rullning för Godegårds skola
Alliansen i Motala undersöker intresset för att återöppna Godegårds skola.

Det har gått ett år sedan Godegårds skola stängdes, mitt i terminen. Allianspartierna har sedan ärendet togs upp varit kritiska till en nedläggning av skolan. En stor del av kritiken handlade om att nedläggningen av Godegårds skola riskerar att skada Godegårds framtid som landsbygdsort. Om kommunens medborgare ska ha möjlighet att bo kvar på landsbygden är det viktigt att se till mer än bara det ekonomiska. En skola behöver finnas inom rimliga avstånd i våra landsbygdsorter för att människor ska vilja bosätta sig där.

I valrörelsen lovade Alliansen att se över förutsättningarna för att återöppna skolan.
Därför har Alliansens gruppledare och tillträdande bildningsnämnds ordförande skickat ut ett brev till föräldrar med barn i skolans gamla upptagningsområde där de ombeds ta ställning till huruvida de vill att barnen ska gå i skolan om den öppnas igen.

Alliansens intresse ligger i att se om det finns ett ordentligt elevunderlag för skolan. Vår bedömning är att om det saknas tillräckligt med elever är det svårt att bibehålla en god kvalité i undervisningen. Vi syftar på kvalitetsaspekter såsom kollegialt lärande, socialt utbyte mellan elever och kunskapsutlärning på skolan. Det handlar inte om ekonomi, det handlar om att säkerställa god kvalité i undervisningen.