Det handlar om demokrati

Svar på ”Nu släpps SD in i värmen”, 3/11.

I ett debattinlägg i Motala Vadstena Tidning hävdar S, V och MP att Alliansen Motala samverkar med Sverigedemokraterna. Det är fel. Däremot stämmer det att Alliansen Motala har lagt ett förslag som innebär att Sverigedemokraterna ges insyn i de stora nämndernas arbetsutskott. Låt oss förklara varför.

Oavsett vad vi i Allianspartierna tycker om Sverigedemokraternas politik, blev SD tredje största parti efter valet den 9 september. Så många väljare i Motala kommun röstade på Sverigedemokraterna att de nu tar plats i kommunens fyra största nämnder av egen kraft. Alliansens förslag innebär att partier som tagit plats i nämnd av egen kraft och som inte ingår i koalition med partier som har plats i arbetsutskott ges insynsplats. Det innebär inte mer politiskt inflytande då partier med insynsplats inte har rösträtt – de ges däremot samma information inför nämndsammanträden som övriga partier redan får. För oss handlar det om demokrati.

Förslaget gäller samtliga partier som uppfyller dessa förutsättningar. I dagsläget är det endast ett parti som uppfyller förutsättningarna, då övriga ingår i koalition med andra partier i arbetsutskotten. Efter nästa val kan det vara andra partier det gäller. Vår förhoppning och ambition är att denna princip lever kvar kommande mandatperioder.

Ett politiskt samarbete med Sverigedemokraterna är för oss lika inaktuellt som ett samarbete med Socialdemokraterna. Men vi respekterar partiernas företrädare, väljare och demokratin.

Kåre Friberg
kommunstyrelsens ordförande (M)

Hans Tevell
gruppledare (M)

Jan Arvidsson
gruppledare (C)

Kenneth Söderman
gruppledare (L)

Erik Forslund
gruppledare (KD)