Första spadtaget etapp 2 i Gamla stan

Idag invigdes etapp 2 av förtätningarna i Gamla Stan. Daniel Starkengren, Bostadsstiftelsen Platen, Kåre Friberg, Kommunstyrelsen och Marcus Sandlund, NCC tog första spadtaget.
I etapp 2 kommer två stycken trevåningshus med 17 lägenheter i varje att byggas. Lägenheterna varierar mellan yteffektiva ettor och välplanerade fyror.

Uthyrningsstart: oktober 2019
Inflyttning: oktober 2020