Jobb och välfärd före bidrag

Förra veckan presenterades Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2018. Vi gör det i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men konjunkturnedgången knackar på dörren och det finns en rad stora problem som inte minskar utan växer. Det ställer krav på prioriteringar. Den stora frågan i valet i höst kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag.

Regeringen har under mandatperioden höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda har vidgats. Fler är långtidsarbetslösa och färre studerar nu än 2014. När konjunkturen vänder nedåt står Sverige sämre rustat.

Styrkan i svensk ekonomin behöver användas bättre. Moderaternas budgetmotion har därför fokus på tre områden. Vi prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter. Vi väljer välfärd före bidrag. Vi stärker arbetslinjen. Första steget för att skapa utrymme för nya reformer är att minska regeringens bidragshöjningar, byggsubventioner, arbetsmarknadsåtgärder och klimatsatsningar utan klimateffekt. Vi satsar, fullt finansierat genom omprioriteringar, nära 28 miljarder kronor på vård, skola och statens kärnuppgifter som polis och försvar. Utöver detta tillför vi ytterligare 10 miljarder kronor till Sveriges kommuner och landsting i generella förstärkningar.

 

I bifogat PM redogörs vad Moderaternas satsningar innebär för Motala kommun.

Moderaternas ekonomiska vårmotion 2018 lokal