Klimatklivet är inte effektivt

Bild på öppet landskap

Svar på ”Ett kliv bakåt för klimatet”, 11/1.

Klimathotet är vår tids ödesfråga. Ska vi möta det måste vi därför föra en politik som levererar konkreta resultat och där varje satsad klimatkrona ger största möjliga klimatnytta. Här har den rödgröna regeringen brustit. För S och MP har det varit viktigare att mäta effekterna av sin politik i spenderade kronor istället för minskade utsläpp. Det är i och för sig inte så konstigt givet resultaten. De senaste åren har nämligen de svenska utsläppen av växthusgaser ökat enligt SCB.

Regeringens klimatpolitik har fått kritik från tunga instanser. Konjunkturinstitutet har konstaterat att sju av åtta satsningar brister i effektivitet och att pengar läggs på åtgärder som helt enkelt inte behöver stöd för att genomföras.

Nyligen presenterade också Riksrevisionen sin granskning av det så kallade Klimatklivet, vilket är den satsning som MP-debattörerna Elias Hallén och Agneta Niklasson kritiserar oss för att ha slopat i vår budget. Men faktum är att Riksrevisionens kritik av satsningen är hård. De konstaterar bland annat att beräkningarna för de väntade utsläppsminskningarna är bristfälliga och inte heller de anser att Klimatklivet är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen.

Riksrevisionen menar till och med att S/MP-regeringen har fört riksdagen bakom ljuset, eftersom man har valt att endast ge en ensidigt positiv bild av Klimatklivet och dess effekter. Det håller naturligtvis inte. Klimathotet är alltför allvarligt för att mötas med den här sortens åtgärder.

Vi moderater ställer krav på att klimatpolitiken ska vara effektiv. Det är därför som vi i den beslutade budgeten stoppar Klimatklivet men även bidragen till exempelvis elcyklar.

Detta till trots är faktiskt vår miljöbudget Sveriges näst största någonsin. Klimatpolitik är dock inte en tävling i vem som spenderar mest utan en tävling om vem som sänker utsläppen mest. När alliansen styrde Sverige så sjönk utsläppen med cirka tjugo procent samtidigt som ekonomin växte med närmare tio procent. Det är ett resultat som den rödgröna regeringen inte har förmått upprepa. Klimatet och inte minst kommande generationer förtjänar bättre än en S/MP-regering.

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Caroline Unéus (M)

ordförande samhällsbyggnadsnämnden Motala kommun

Publicerad i MVT 19/1 2019