Kommunen ska bli mer öppen

Svar till ”Lyssna mer på medborgarna” 5/10.

Gunilla Skill har flera poänger i sin insändare ”Lyssna mer på medborgarna” den 5/10. Dialog, transparens och öppenhet är bland det viktigaste för att få en sammanhållen kommun. De senaste mandatperioderna har dialogen brustit vid för många tillfällen. Den politiska majoriteten har viftat bort allmänhetens och professionens synpunkter för att köra sitt race. Det är slut med det nu.

Alliansen gick gemensamt till val på ökad dialog med allmänheten. Vi har fått förtroendet av Motala kommuns invånare att leda kommunen de kommande fyra åren. Alliansen vill att Motala på riktigt ska bli den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden. Det ska inte bara stanna vid ord utan bli en verklighet för våra kommuninvånare.

Alliansen har kommande mandatperiod som ambition att likt förra gången vi styrde ha regelbundna träffar med allmänheten och bjuda in till Öppet hus. Det skapar en brygga mellan medborgare och politiker och bjuder in till värdefulla meningsutbyten.

Vi hoppas och tror att Motala kommuns invånare vill fortsätta skicka in synpunkter, flagga för oegentligheter och låter oss veta när vi politiker agerar för fort. Alliansen kommer göra allt vi kan för att återupprätta modellen med ett politiskt styre som är lyhörda och verkligen lyssnar på våra uppdragsgivare, d.v.s. medborgarna som vi representerar.

Nya Kommunfullmäktige tillträder den 15/10, liksom nya kommunstyrelsen. De nya nämnderna tar vid först den 1/1 2019. Därefter börjar vi arbetet mot att bli den öppna, stolta och nyskapande kommunen.

Alliansen Motala
Kåre Friberg (M)
Kjell Fransson (L)
Jan Arvidsson (C)
Erik Forslund (KD)