Kommunstyrelsens ordförande anhållen

Moderaterna i Motala har via Moderaternas förbundsordförande Anna Nilsson fått bekräftat att kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg gripits och anhållits på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Varken kommunen eller Moderaterna är i sig en del av rättsprocessen, eftersom anklagelserna inte rör kommunens eller den politiska verksamheten. Däremot föranleder det förändringar i den politiska strukturen.

När ordinarie ordförande i kommunstyrelsen är frånvarande tar förste vice ordförande över rollen för det politiska arbetet. Det innebär att Kenneth Söderman (L) träder in som kommunstyrelsens ordförande tillsvidare.

Interna överläggningar pågår och vi kommer att återkomma med mer information i frågan.

Frågor från media hänvisas vidare till Moderaternas förbundsordförande i Östergötland Anna Nilsson samt Polisen och Åklagarmyndigheten.