Kvalitet är viktigast i välfärden

SVAR PÅ ”OROANDE PRIVATISERINGAR”, 12/9.

Signaturen ”Skattebetalare” uttrycker i en insändare sin oro för privatiseringar när nu Moderaterna tillsammans med Alliansen övertar styret i Motala kommun. Vi förstår din oro, men den är obefogad. Moderaterna sätter alltid kvalitet före driftsform och vinstdebatt. Men vi måste också tänka ”hur får vi ut mest kvalitet ur varje skattekrona?” Det är genom att kommunen både tillhandahåller äldreomsorg i egen regi och genom privata aktörer.

Då ges valfrihet och möjligheten att välja eller välja bort. Det skapar konkurrens som gör att alla utförare hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Moderaterna är övertygade om att konkurrens mellan verksamheter sporrar effektivitet, kvalitet och viljan att hela tiden vara i framkant vad gäller innovationer och nya arbetssätt. Det är bättre att ställa höga krav och införa starkare möjligheter till uppföljning och tillsyn i välfärden, än att reglera vinsten. Äldreomsorgen ska ta sikte på att öka de äldres egenmakt och valfrihet, hur man vill leva, var man vill bo och vem som ska utföra den omsorg som behövs. Det är grundidén i Moderaternas äldreomsorgspolitik.

Kvalitet ska prägla skolan, sjukvården och äldreomsorgen oavsett var man befinner sig och vem som är utförare. Sverige ska vara ett av världens bästa länder med en trygg gemensam välfärd. Det handlar om att tillgodose människors kunskaps-, vård- och omsorgsbehov i livets olika skeenden. Välfärden ska finansieras gemensamt och komma var och en till del oavsett betalningsförmåga. Vi står samtidigt upp för människors möjlighet att välja de verksamheter som passar de egna behoven bäst.

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp

Mer om Moderaternas politik.