Låt inte Motala förfalla

Gatubelysningen i Motala Kommun behöver akut underhåll för hela 72 miljoner kronor kan vi läsa i MVT 14/5. Ja, ni läste rätt, hela 72 miljoner kronor! En del av belysningen är idag rent av farlig för oss kommuninvånare.

Nuvarande rödgröna styret utlovar i MVT inga miljoner till att renovera detta till en godtagbar standard. Vår fråga är, har vi något att välja på?

Ingen medborgare ska riskera att få en lyktstolpe i huvudet eller farlig el i sig.

Vi måste underhålla vår fina Kommun och allt vi skattebetalare har investerat i gemensamt. Det rör belysning, elstolpar, vägar, skolor, ålderdomshem, idrottsanläggningar och så vidare. Det är en direkt fråga om säkerhet för kommunens invånare. Det handlar om vår gemensamma trygghet och inte minst om ansvarsfull hantering av våra gemensamma resurser. Med svagt underhåll hamnar vi i en ond cirkel av panikåtgärder och skenande kostnader som blir dyrare i längden. Vi måste ha ett mer proaktivt synsätt än vad det nuvarande rödgröna styret erbjuder.

Detta anser vi i Motalamoderaterna är avsevärt viktigare än att i nuläget satsa på en bandyhall med pengar vi inte har. Vi tycker mycket om bandy, men underhåll av våra basfunktioner måste naturligtvis prioriteras före en så dyr investering som en bandyhall är.

Motalamoderaterna söker stöd i valet 2018 för att prioritera våra investeringar långsiktigt och hållbart för Alla Motalabors bästa.

Kåre Friberg
Motalamoderaterna

 

Läs mer om vår politik här.