Lokalanpassning av Ekenäs

Med anledning av artikeln ”Kommunen bygger om skola för miljonbelopp” i MVT tisdag 6 augusti 2019.

Anledningen till att vi väljer att anpassa Ekenäs lokaler är för att vi skall inrymma fler barn i lokalerna. I och med att vi gör den här anpassningen kommer vi få utrymme för ytterligare två avdelningar med förskolebarn. Det innebär att vi ökar kapaciteten med mellan 30-40 förskoleplatser.

Som vi alla vet är det brist på förskoleplatser i Motala. Man kan jämföra den här kostnaden med vad det skulle kosta att bygga två förskoleavdelningar i en ny byggnad, vilket troligtvis skulle hamna runt tjugo miljoner. För mig är det här en bra och kostnadseffektiv möjlighet.

Angående brandskydd så saknades ett fullgott sådant i de gamla lokalerna. Vi som kommun måste följa rådande lagstiftning och därmed måste den anpassningen göras. Den kostnaden är nu under diskussionen med hyresvärden då de bör stå för denna.

Köket behöver anpassas för att hantera ett större antal barn och även för att uppfylla de lagkrav som ställs från hälsovårdsmyndigheten och rådande normer som gäller i kommunen. I kommunal verksamhet måste vi följa dem fullt ut.

Lokalerna i sig är mycket fina och de anpassningar som görs har inget med kosmetik eller ”lyx-anpassningar” att göra. Vi gör dessa åtgärder för att följa det regelverk som finns och för att kunna ta emot fler barn i lokalerna.

Slutligen är detta inte en investering som kommunen gör utan investeringen står uthyraren för och vår kostnad blir därmed en högre hyresavgift. Vi går därmed inte in med kommunala medel för att förbättra en privat verksamhet utan den kostnaden hamnar på uthyraren. Vi hyr av dem.

Mark Henriksson
Bildningsnämndens Ordförande