Med anledning av utskick om Godegårds skola

Alliansen har skickat ut ett brev till föräldrar med barn i skolans gamla upptagningsområde där de ombeds ta ställning till huruvida de vill att barnen ska gå i skolan om den öppnas igen. Brevet skickas ut till alla vårdnadshavare inom det gamla upptagningsområdet för Godegårds skola. Adresserna är framtagna av lantmäteriet och vi har använt deras data för att fånga upp alla barn i åldern 6-12 år. Är det någon som inte har fått brev från oss, men som ingår i upptagningsområdet är vi tacksamma om ni uppmärksammar oss på det.

Som ett första steg i processen undersöker vi intresset i det gamla upptagningsområdet.