Moderaterna är kritiska till aktivitetshallen

Blå bakgrund

I tisdags beslutade kommunstyrelsen att godkänna behovsanalysen som ligger till grund för vidare investeringsbeslut för aktivitetshallen. Motalamoderaterna är kritiska till behovsanalysen och att kommunen ska finansiera aktivitetshallen.

  • Tung trafik trafikerar vägen dagligen och det saknas ordentlig parkeringslösning.
  • Kommunens kärnverksamheter ska prioriteras. Vi ser inte att en aktivitetshall ryms inom ramen för en god ekonomisk hushållning om vi samtidigt ska hålla en god kvalitet i kommunens kärnverksamheter.
  • Däremot bör vi snarast åtgärda isbädden och investera i nya ismaskiner.