Moderaterna i Motala söker en politisk sekreterare

Moderaterna i Motala ökade tre mandat i valet, och tog därmed tillsammans med Alliansen över makten från de röd-gröna i september 2018. Moderaterna har ordförande- eller vice ordförandeposter i kommunens nämnder och styrelser. Politiken strävar efter kontinuerlig förbättring av verksamheten, ekonomisk effektivitet och arbetar för ökad valfrihet. Den nära dialogen med kommunens invånare är central för verksamheten. Vi söker nu en politisk sekreterare som vill vara en del av denna spännande resa.

Arbetsuppgifter
Som politisk sekreterare ger du stöd åt Moderaternas förtroendevalda politiker. I huvudsak handlar det om de delar som rör de lokala målen beslutade av Kommunfullmäktige samt politisk påverkan i andra styrdokument. Du är delaktig i den årliga budgetprocessen. Du är också ansvarig för sociala medier, hemsida, att ta fram underlag till förtroendevalda, svara på interpellationer, motioner, andra skrivelser liksom för att förbereda ärenden. En annan viktig del i arbetet blir att vara sekreterare åt den moderata kommunfullmäktigegruppen.

Du kommer arbeta nära Kommunstyrelsens ordförande, bildningsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Du bistår även andra moderata förtroendevalda i deras roller.

Arbetet sker i nära samarbete med Alliansens politiska sekreterare och förtroendevalda.

Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort intresse för politik på lokal såväl som nationell nivå. Du är strukturerad, självgående, handlingskraftig samt har ett gott omdöme. Vidare kräver arbetet god samarbetsförmåga och att du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi förutsätter att du delar Moderaternas värderingar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är fördelaktigt med körkort och tillgång till bil, men inget krav.

Anställningsform, omfattning och tillträde
Tjänstgöringen är på 95 % och varaktigheten sträcker sig en mandatperiod, längst till 2022-12-31.

Allmänna bestämmelser (AB), dvs. kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, gäller för de politiska sekreterarna i tillämpliga delar. De paragrafer som reglerar anställningsform, arbetstid, övertid, obekväm arbetstid, uppsägningstid, turordning och företrädesrätt gäller dock inte.
Enligt kapitel 4, 34§ i Kommunallagen har en politisk sekreterare rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen.

Möten och arrangemang förekommer utanför vanliga kontorstider.

Ansökan och kontakt
Skicka din ansökan till motala@moderaterna.se , senaste den 2019-03-15. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vid frågor om tjänsten, kontakta kare.friberg@motala.se, 0141-22 50 01 .