Moderaterna presenterar förslag för att lyfta centrum

Motala Moderaterna logga

I förra veckan presenterade Motalamoderaterna fem förslag för att lyfta centrum.

Motala centrum har under en tid brottats med sviktande kundunderlag och bristande framkomlighet. Diskussioner kring hur centrum kan utvecklas brukar stanna med p-skivan. Och trots en stor potential i vår Sjöstad med en centrumvision har utvecklingen stagnerat.

Motalamoderaterna presenterar fem förslag för att lyfta centrum och förbättra företagsklimatet i centrum.

  • Goda parkeringsmöjligheter är grunden för ett livskraftigt centrum. Motalamoderaterna vill införa avgiftsfri tidsbegränsad parkering i Motala centrum.
  • Öppna upp Repslagaregatan för biltrafik igen
  • 6 mkr öronmärkta till att utveckla Centrum
  • Handlarna ska bli mer involverade i Stora torgets utformning
  • Bro mellan handlare och kommun som ska arbeta för ett långsiktigt hållbart centrum