Moderaternas nomineringar till uppdrag mandatperioden 2019-2022

Moderaternas nomineringar till uppdrag mandatperioden 2019-2022 är klara.

Bildningsnämden:
Ordförande: Mark Henriksson (M)
Ledamot: Mikael Lindgren Palmgren (M)
Ersättare: Per de Faire (M)
Ersättare: Roger Markström (M)

Socialnämnden:
Vice ordförande: Anna Lust (M)
Ledamot: Ewa Wellenstam (M)
Ersättare: Lindha Stråt (M)
Ersättare: Per Stark (M)

Samhällsbyggnadsnämnden:
Ordförande: Caroline Unéus (M)
Vice ordförande: Kaveh Moazzez (M)
Ledamot: Jan William (M)

Tekniska servicenämnden
Vice ordförande: Philip Assarsson (M)
Ledamot: Hanna Almérus (M)
Ersättare: Claes Andersson (M)

Vatten- och avfallsnämnden
Ordförande: Hanna Almérus (M)
Ersättare: Martin Almérus (M)

Valnämnden:
Ordförande: Ulla Ordell (M)
Ersättare: Hans Rockler (M)
Ersättare: Per de Faire (M)

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Albin Gunnarsson (M)

Motala idrottspark AB
Ledamot: Pia Andersson (M)
Ersättare: Hanna Almérus (M)
Ombud bolagsstämma: Erik Backman (M)

Bostadsstiftelsen Platen
Ordförande: Daniel Starkengren (M)
Ersättare: Urban Nilsson (M)
Roger Markström (M)

Sjöstaden Fastighetsutveckling
Ordförande: Kåre Friberg (M)
Ledamot: Hans Tevell (M)
Ersättare: Philip Assarsson (M)

AB Wettern
Ordförande: Erik Backman (M)
Ledamot: Urban Nilsson (M)