Möte om framtiden för Godegårds skola positivt

TACK alla inblandade som närvarade på Alliansens informationsmöte om Godegårds skola ikväll. Värdefulla, framåtsyftande diskussioner kring hur vi kan stärka hela Godegård!

Alliansens mål deklarerades tydligt: Nu jobbar vi för ett återöppnade av skolan till hösten och inleder arbetet med att söka rätt kompetens till verksamheten.

Ett handslag mellan bygderådets ordförande Martin Hjelmar och bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson gjordes för den överenskomna vägen framåt!

Nu kör vi! – Öppen, stolt och nyskapande!