Öka bostadsbyggandet

Efter snart åtta år med Solidariskt Motalastyre är det tydligt att luften helt gått ur deras bostadspolitik. Det nuvarande styret har endast förmått att få fram cirka tio lägenheter per år. Planerna för de kommande åtta åren följer samma låga takt.
Samtidigt ser vi många, framförallt unga, stå utan bostad, vilket allvarligt hindrar dem från att börja bygga sina liv och familjer på allvar.
En bekymmersam situation för Motala då en svag bostadspolitik skapar problem för invånarna och kommunens utveckling.
Vi behöver fler hus och lägenheter i Motala i alla former. Motalamoderaterna vill öka byggtätheten och förtäta staden, Motala behöver fler bostäder centralt. Något som ger en nyttig injektion till lokal handel och näring för att få en levande stad.
Vi behöver dessutom fler bostäder i hela kommunen. Vi vill satsa på bostadsutveckling i våra fina, mindre tätorter samt på vår vackra landsbygd. En möjlighet för Motala att växa.

Motalamoderaternas mål är att bostadsstiftelsen Platen ska vara en stark kraft för hela kommunen.
Platen ska vara en drivande del i att öka byggandet och säkerställa att vår kommuns alltmer desperata behov tillgodoses.

Fortsätter rådande styres svaga bostadspolitik riskerar vi en farlig utveckling. Ungdomar flyttar om de inte får boende. Företag flyttar om arbetskraften inte kan få boende i staden och viktiga nya etableringars effekter reduceras när bostäder saknas.
Integrationsproblem eskalerar om vi inte kan erbjuda bra boenden. Dessa problem är redan här, de drabbar vanligt folk och det nuvarande styret försöker sopa problemen under mattan.
Vi ska aldrig acceptera utanförskapsområden i Motala och kan inte blunda för undermålig standard och problem som svart uthyrning. Vi vill se en nollvision för att komma tillrätta med dessa problem.

Motala förtjänar något bättre än det vi har sett de senaste åtta åren. En röst på Motalamoderaterna i valet 2018 är en röst på en aktiv bostadspolitik där vi använder alla verktyg som finns för vår kommuns bostadsutveckling.

Kaveh Moazzez
Daniel Starkengren
Motalamoderaterna

 

Läs mer om Moderaternas bostadspolitik här.