Östergötland är mer än städerna

Bild på öppet landskap

I ett allt mer urbaniserat Östergötland är det viktigt att vi ser att länet är mer än bara städerna. Tyvärr så verkar inte det (S)-ledda styret i Motala förstå det.

Det blev extra tydligt vid den landsbygdsdebatt som arrangerades i Klockrike kyrka förra veckan. En av de frågor som diskuterades flitigast under debatten var nedläggningen av Godegårds skola.

Det är en nedläggning som riskerar att skada Godegårds framtid som landsbygdsort. Om våra medborgare ska ha möjlighet att bo kvar på landsbygden är det också viktigt att se medborgen och förstå att politiska beslut kan påverka en hel bygd.

Som boende på landsbygden är det viktigt att både offentlig och privat service fungerar som den ska. Tillgång till både äldreomsorg och skola måste finnas inom rimliga avstånd även i våra landsbygdsorter och vi måste värna möjligheten till att driva lanthandel, goda kollektivtrafikförbindelser och fungerande vägar. De dagligvarubutiker som drivs i glest befolkade delar av landet fyller en viktig funktion. Möjligheten att erbjuda invånarna i småorter mer service är viktig för att uppmuntra till inflyttning istället för avflyttning. Moderaterna verkar därför för att göra det lättare för lanthandlare att bli ombud för statliga bolag, såsom Postnord, Systembolaget och Svenska spel. Det ger tillväxt i hela Sverige.

För att få det att fungera så väl som möjligt behövs en ökad samverkan mellan kommuner och regionen, men också ett fungerande samspel mellan huvudorter och småorter.

Vi vill ge alla Östergötlands orter möjlighet att utvecklas – men för att småorterna ska ha möjlighet att utvecklas så är det viktigt att det sker i samråd med byalag, invånare och företag på orten. Som politiker är det oerhört viktigt att vara lyhörd – i fallet med Godegårds skola borde man ha lyssnat på föräldrarnas önskemål.

Det behöver också bli lättare att driva företag på landsbygden genom ökad tillgång till internet och en välfungerande infrastruktur. För ett levande och välfungerande Östergötland behövs landsbygden men då behöver också landsbygden också förutsättningar för att leva. Staden klarar sig inte utan landsbygden och landsbygden klarar sig inte utan staden.

Caroline Unéus, (M), oppositionsråd i Motala
Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland

Publicerad i Motala-Vadstena tidning 7/2 2018.

Läs mer om motalamoderaternas politik för landsbygden här.