Pendlarkampanj med fokus på bostäder och fler poliser

Budskapet på morgonens pendlarkampanj var fler poliser och bostäder i Motala.

Moderaterna vill förtäta staden – Motala behöver fler bostäder. Och vi behöver fler bostäder i hela kommunen. Efter drygt sju år med Solidariskt Motalas styre är det tydligt att luften helt gått ur deras bostadspolitik. Det har varit sju förlorade år för Motala.

Motalamoderaternas mål är att Platen ska vara en stark kraft i hela kommunen och vi är kritiska till hur S, V och MP ensidigt har valt att sälja ut allmännyttan på mindre orter och på landsbygden. Platen har den senaste tiden sålt av fastigheter i Tjällmo, Fornåsa, Österstad, Godegård och nu är det åter dags för ny försäljning i Tjällmo.

Idag mäktar inte Platen med att bygga nytt i den takt som Motala behöver. Under en nio-årsperiod fram till början av 2020 kommer det ha producerats drygt 100 lägenheter. Samtidigt består Platens fastighetsbestånd av ca 5700 lägenheter där ungefär 60 % är byggda under 1960- och 70-talet. Ett undangömt problem försvinner inte!

Integration och Platen. Vad händer om vi inte rör bostadsportföljen, inte bygger nytt, om vi inte sänker trösklarna för att människor ska kunna gå från bidragsberoende och utanförskap till egen försörjning och gemenskap?

Ja, då kommer Motala få väldiga problem med ökade kostnader, kriminalitet och utbredd otrygghet. Det kommer i sin tur skapa ännu större spänningar i samhället som blir syret till populistiska och främlingsfientliga strömningar. Platen har ett ansvar gentemot sina hyresgäster och gentemot Motala kommun, och måste vara en aktiv part i integrationsarbetet. Ett undangömt problem försvinner inte!