Platen behöver mer pengar

Bild på Daniel och Kaveh

Moderaterna försvarar förslaget att sälja 1 400 av Bostadsstiftelsen Platens lägenheter.

SVAR PÅ ”MÄRKLIGT AV MODERATERNA”, 19/5.

Maj Bergendahl (S) med företrädare för V och MP anser att det är konstigt att vi moderater, tillsammans med våra allianskamrater, har lagt förslag om att sälja 1 400 lägenheter. Hon anser att förslaget går ut över alla hyresgäster i Motala med fara för stigande hyror, annan otrivsel samt riskerar Platens framtid.

Uttalanden som är helt i linje med LO:s strategi att medvetet sprida desinformation och vantolkningar! Sanningen med vårt förslag går i rakt motsatt riktning. Då Platens ordförande tycks ha svårigheter med att göra en korrekt analys så förklarar vi gärna verkligheten.

Platen har en fastighetsportfölj med cirka 5 800 lägenheter. Hälften av dessa har en ålder av 60-70 år, vissa äldre, med ursprunglig standard och utrustning är de i mycket stort behov av renovering. Bedömning pekar på att det eftersatta underhållet är ungefär 3 miljarder kronor, eller cirka 500 000 kronor per lägenhet – med andra ord en tickande bomb! Vårt förslag är att sälja en del av dessa lägenheter till stora och seriösa aktörer som har muskler att förädla bostäderna och som samtidigt vill bygga nytt i kommunen. I och med Lalandias etablering lär det inte saknas intressenter för detta.

Detta ger Platen en vinst på omkring 750 miljoner kronor. Pengar som vi vill använda för att bygga om resterande äldre bostäder. Med vårt förslag kan vi alltså använda eget kapital för att hålla nere hyrorna på en anständig nivå, till skillnad från nuläget när Platen maximerar hyresuttaget efter ombyggnationer.

S, V och MP påstår att förslaget skulle innebära hyreshöjning för samtliga hyresgäster i Motala. Antingen förstår de inte, eller så vill de inte förstå, att hyrorna regleras i lagstiftningen. Den betyder att hyror sätts efter standard, läge och utrustning. En ny hyresvärd har alltså inga möjligheter att höja hyrorna efter tillträde. Kom ihåg att S har själva genomfört försäljningar av Platens lägenheter som på inget ställe inneburit några hyreshöjningar för de boende.

Alliansens förslag stärker hyresrätten, stärker Platen och stärker hela Motala kommun med nya aktörer utan att belasta hyrorna som Socialdemokraternas bostadspolitik orsakar.

Kaveh Moazzez
gruppledare (M)
Daniel Starkengren
ledamot Bostadsstiftelsen Platen (M)

Läs mer om vår politik här.