Replik ”En oroande högersväng”

Caroline Unéus och Andreas Norlén skriver i en replik i Motala Vadstena tidning om Moderaternas politik för fler i arbete.

Leif Cederqvist (S) påstår att vi moderater skulle vara beredda att ta regeringsmakten med hjälp av Sverigedemokraterna efter höstens val för att föra en skattepolitik som innebär att de med stora inkomster ska få dubbelt upp i skattelättnader jämfört med de med lägre inkomster. Dessutom påstås att pensionärerna inte kommer att få några förbättringar med vår politik.

Det är häpnadsväckande att skribenten medvetet väljer att fara med osanningar om vår politik och våra förslag. Alliansregeringen införde fem jobbskatteavdrag, vilket innebar att alla med små och normala inkomster fick behålla en extra månadslön mer efter skatt varje år, samtidigt som jobben blev fler. På samma sätt sänkte vi skatten för landets pensionärer vid fem tillfällen för sammanlagt 16,5 miljarder kronor. Nu vill vi ta ytterligare steg.

Vi moderater har nyligen presenterat reformer för att stärka arbetslinjen och se till att det alltid lönar sig att arbeta. Med Moderaternas politik ska breda yrkesgrupper som bussförare, förskollärare och poliser få behålla nära 500 kronor mer per månad. Den största effekten av skattesänkningen ligger på dem med små inkomster.

Sveriges pensionärer ska också ha en trygg ekonomi och det ska löna sig att ha varit med och byggt Sverige starkt. Vi vill därför även fortsätta att sänka skatten för pensionärer. För många kan detta innebära 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Samtidigt vill vi höja garantipensionen och för de äldre som vill fortsätta att arbeta förstärker vi jobbskatteavdraget ännu mer till att gälla redan från 64 års ålder.

När fler jobbar kan fler vara med och betala för vår gemensamma välfärd. Däremot kommer Moderaterna inte att samarbeta eller bilda lokala regeringar med SD. Vi söker stöd för att ta över regeringsmakten i Sverige och Motala i samarbete med våra vänner i Alliansen.

Andreas Norlén, Riksdagsledamot (M)
Caroline Unéus, Oppositionsråd (M)

Publicerad i MVT 23/4