Replik till ”Viktigt val för den svenska modellen”

Det är anmärkningsvärt att företrädare för LO håller fast vid sina osanningar om Moderaternas politik. Detta trots att de underkänts så väl i faktagranskningar i media och betecknats som fruktansvärt onyanserade av ledande arbetsrättsliga experter.

Moderaterna har ingen avsikt att lagstifta om löner – det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi har ett förslag om en lärlingsanställning som ska ge nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen bättre chanser till jobb. Anställningen ger en lärlingslön som uppgår till 70 procent av ingångslönen i branschen, eftersom övrig tid går till utbildning eller jobbträning. Med våra skattesänkningar på låga inkomster ger det mer pengar att röra sig med än för en student eller en garantipensionär.

När det gäller LAS föreslår vi att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling och omställning förbättras. En 40 år gammal ordning behöver anpassas till en kunskapsekonomi. Vårt förslag är helt i linje med var parterna inom PTK och Svenskt Näringsliv förhandlade om. Det är inte trovärdigt att fackliga organisationer som företräder uppemot en miljon arbetstagare skulle gått med på godtycke i anställningsskyddet.

Moderaterna värnar den svenska modellen där det i första hand är parterna som bestämmer villkoren på arbetsmarknaden. Vi är Sveriges främsta arbetarparti och har en rad förslag för att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Vi vill att strävsamhet och arbete ska löna sig bättre och att fler ska få chansen till ett jobb. Det är därför vi bland annat vill sänka skatten på arbete, med tonvikt på låga inkomster, skapa nya vägar till arbete och bättre möjligheter till omställning i arbetslivet.

Vi tar gärna debatten om detta vilken dag som helst – men låt oss hålla den sakligt och sanningsenligt.

 

Caroline Uneus (M)

Oppositionsråd Motala kommun

Jessica Polfjärd (M)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson