Språket öppnar dörrar

Språket öppnar dörrar

Människor som kommer till Sverige ska inte passiviseras. Alla som kan jobba ska jobba, och för att lyckas på arbetsmarknaden är det svenska språket en nödvändighet. Därför vill Moderaterna ha tydliga språkkrav kopplat till ersättning, permanent uppehållstillstånd och i slutändan medborgarskap. Dessutom behövs en utbildningsplikt för de som
saknar grundskoleutbildning, en obligatorisk språkförskola så att fler kan ta del av språkstudier samtidigt som deras barn går på förskola.

För att fler ska komma i arbete behövs även inträdesjobb och särskilda yrkesskolor. Integrationen är en av våra absolut viktigaste frågor. Att lösa dagens problem kommer inte att vara enkelt och det kommer att ta tid. Men det går att göra.

Daniel Starkengren (M)