Väljarna förtjänar politiker som ger svar

Det rödgröna bekräftar i sitt debattinlägg 26 juni sin brist på öppenhet och respekt mot väljarna genom att inte kommentera ett enda av de problem som Motala tampas med under deras styre. Istället försöker de som vanligt byta fokus med en rad falsarier och märkliga vinklingar om diffusa framgångar som de försöker få väljarna att tro på. Gällande var Moderaternas Kåre Friberg befunnit sig under mandatperioden så är svaret. Till största delen i Motala bevittnandes den rödgröna majoritetens dåliga ledarskap/politik.

Här väljer vi som kontrast att tydligt klargöra vad vi vill genomföra. Vi Motalamoderater ser ett Motala där trygghet och kvalitet är ledorden.

300 NYA LÄGENHETER DIREKT. Bra bostäder ger trygghet åt alla. Använd bostadsstiftelsen Platen som en exploaterande kraft att möta efterfrågan på boende etappvis.

NYA ÄLDREBOENDEN. Trygg och nära vård och omsorg ska finnas i Motala. Motala kommun ska bli en kompetent beställare som ställer krav på såväl privat som offentlig vård och omsorg.

BEVARA LANDSBYGDEN. Hela Motala ska leva, en fungerande och trygg landsbygd är en fördel för hela Motala. Beslutsfattande ska ske transparent med goda underlag. Inga fler Godegårdsgate.

LIKVÄRDIGA FÖRENINGAR. Föreningar ska behandlas likvärdigt. Inga fler suspekta affärer. Alla föreningar är viktiga för Motala.

EN BRA SKOLA FÖR ALLA. Elever, lärare och föräldrar förtjänar en trygg och kompetent skola med förtroendeingivande ledning. Det är inte bra nog idag.

INTEGRATION MED KRAV. Nya Motalabor ska kunna bygga sina liv här, det bör ske med individuella planer. Människor växer med tydliga förväntningar och krav.

KOSTNADSKONTROLL. Kommunens ekonomi ska hanteras ansvarsfullt. Inga fler projekt utan kontroll och öppenhet. Det rödgröna styrets stängda dörrar bäddar för maktmissbruk.

UNDERHÅLL DET VI HAR. Fuska aldrig med underhåll. Det straffar sig i längden. Vårda det vi har.

MODERNA MILJÖSATSNINGAR. Modern solkraft och miljöbränslen är framtiden. Vårda Vättern, Motalas viktigaste resurs.

KOMPETENT OCH ÖPPET LEDARSKAP. Kanske det viktigaste då det påverkar alla områden. Ledarskap handlar om förtroende och öppenhet. Medarbetare ska växa och invånare ska känna sig delaktiga.

Motalas nuvarande styre har haft makten på tok för länge. Motala kan bättre, vi förtjänar högsta kvalitet för våra skattepengar, och vi vill ha insyn i alla processer. En självklarhet kan tyckas, men inte i Motala. Det ska vi förändra.

Kåre Friberg, Motalamoderaterna