Välkommen på Årsmöte

Inbjudan till Årsmöte 2019 med Nya Moderaterna i Motala och Borensberg

Medlemmar bjuds in till årsmöte med Nya Moderaterna i Motala och Borensberg.

Vi träffas för att summera 2018 och blicka fram inför EU-val 2019.

Skriftliga förslag och motioner är välkommet och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet (14/2) för styrelsens beredning.

Marie Morell, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland, är inbjuden årsmötestalare.

Tid: Torsdag den 28 februari, 18:30
Plats: Bröderna Franzén, Mixum AB, Turbinvägen 18, Motala
OSA: Senast onsdag den 20 februari
Till: emma.brandt@moderaterna.se

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på vår hemsida
www.motalamoderaterna.se senast en vecka före årsmötet (21/2).

Varmt välkommen! Vi bjuder på lättare förtäring!

Styrelsen genom
Philip Assarsson
pa@forsbecks.se
070-3206252

OBS! Glöm inte att betala medlemsavgiften!