Vänstern missar poängen

Skolans kvalitet är det viktiga, inte driftsformen, skriver Caroline Unéus (M) i ett svar till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet verkar ha missat poängen helt. Problemet med skolan i Sverige – och Motala – är att nästan 30 procent av eleverna i årskurs nio lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Som vi påtalat otaliga gånger i samma debatt är kvalitet viktigare än driftsform. När Vänsterpartiet skriker sig hesa om vinsters vara eller icke vara, vill vi i Moderaterna istället diskutera det riktiga problemet och hitta lösningar för att höja kvaliteten så att alla elever får förutsättningar att ta sig igenom grundskolan med fullständiga betyg.

Vad gäller skolan tror vi Moderater på skärpt kvalitetskontroll med skräddarsydda åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor som inte fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala. En skola som inte fungerar är inte synonymt med varken kommunal eller privat driftsform.

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Alla har rätt till en bra skola. Därför vill vi, till skillnad mot majoriteten där Vänsterpartiet ingår, införa aktivt skolval i hela Motala kommun. Elever som inte väljer skola själva blir idag placerade i en skola i enlighet med Motala kommuns upptagningsområden. Det innebär att de som inte känner till det fria skolvalet aldrig ges möjligheten att själva få välja. Moderaterna värnar det fria skolvalet och möjligheten att välja mellan olika skolor. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. Valfriheten ger dessutom alla elever möjlighet att välja bort skolor som inte lever upp till deras krav.

För att höja kunskapsresultaten i skolan behöver lärare få vara lärare. Motalamoderaterna vill ta bort lärarnas onödiga administrativa börda och ge dem avlastning med lärarassistenter. Vi vill dessutom pröva möjligheten till att särskilja mentorskapet från lärarrollen.
Moderaterna vill vidare arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla potential, oavsett skola.

Moderaterna tror inte på vinstbegränsning, och inte heller på att behandla skolor med olika driftsform olika. Istället ska fokus läggas på kvalitetskontroll för att säkerställa att alla elever får en bra skolgång. Det har de rätt till.

Caroline Unéus (M)

Läs mer om Motalamoderaternas skolpolitik här.

Debattartikeln är publicerad i MVT 2018-08-10.