Vi lovar ett slut på maktmissbruk och bristande öppenhet

Motalas brister idag måste exemplifieras och tydliggöras. Det nuvarande rödgröna styret har under 8 år radat upp galenskap efter galenskap. Några exempel:

 

· Bristande ledarskap
Flera chefer inom Motala kommun får sparken med höga avgångsvederlag. Avhoppare vittnar om toppstyrning från ledande politiker. Det behöver bli en trygg arbetsplats där medarbetare och chefer får ansvar inom sina expertområden. Det ska vara högt i tak för medarbetares viktiga inspel och inte en kultur som gynnar ja-sägare.

 

· Föreningar olika värda
Märkliga turer rörande Speedwaylaget Piraterna. Åtskilliga miljoner pumpas från kommunen in i laget på märkliga grunder. Vad sänder man för signaler till alla andra hårt arbetande lokala föreningar? Frågorna är många men svaren uteblir.

 

· Avveckling av landsbygden

Skolan i Godegård läggs ner utan ordentliga utredningar. Vilka småorter står på tur?

 

· Svag bostadspolitik
Viktiga bostadsstiftelsen Platen sköts bedrövligt av Socialdemokraterna. De har endast lyckats skapa 10 nya lägenheter per år under sina 8 år vid makten. Bostadsbeståndet är nedgånget med stora renoveringsbehov. Det ger flera långa effekter. Vi ser problem för arbetsmarknad, integration och trygghet på grund av svag bostadspolitik. När vi Motalamoderater påpekar problemen så försöker ledande socialdemokrater tysta ner och mörka. Skamligt.

 

· Misskötsel av kommunens tillgångar
Vi ser problem med underhåll för Motala kommun. Bland annat behöver gatubelysningen underhållas till en kostnad av hela 70 miljoner. Pengarna finns inte och de styrande står som förlamade.

 

· Projekt utan kontroll
Det planeras en bandyhall/aktivitetshall som skenar i pris jämfört med vad man initialt indikerat. Detta ska nu utredas men denna utredning är inte öppen för någon annan än det rödgröna styret. Varför? Vad döljs?

Dessa aktuella frågor är tyvärr bara toppen av ett isberg. Den “röda” tråden och det värsta i allt detta är den totala fientligheten till öppenhet och diskussion som Socialdemokraterna visar upp gentemot oppositionspartier och motalabor. Det är stängt, noll insyn ges och vid frågor så uteblir svaren. Bedrövligt. Det här ser vi även nationellt. Vi tror att det är grunden till Socialdemokraternas kris och en anledning till att många inom Socialdemokraterna lämnar uppdrag, det är svårt att stå för odemokratisk toppstyrning.

Vår egen politik då? Låt oss här direkt göra klart detta. Vi tror på transparens, högt i tak och levande diskussioner med alla som har något att tillföra i olika frågor. Vi ska inte ha toppstyrning, stängda dörrar och omotiverade beslut. Vi tycker om Motala kommuns devis – Stolt, öppen och nyskapande. Vårt vallöfte är att se till att den blir verklighet efter valet. Det är vi skyldiga våra väljare.

Kåre Friberg, Motalamoderaterna