Webbsända fullmäktigesammanträden

Bild på moiltelefon med överliggande text "Webbsända fullmäktigesammanträden i Motala kommun"

Webbsända fullmäktigesammanträden i Motala kommun?

Den kommunala verksamheten ska vara öppen, stolt och nyskapande. För oss Moderater är det självklart att medborgaren ska ha insyn i kommunens verksamhet, för det är skattepengar som finansierar verksamheterna.

Därför är vi extra glada att kommunstyrelsen föreslås bifalla en moderat motion om att utreda möjligheten till webbsända fullmäktigesammanträden i Motala kommun!

Läs motionen här.