Alliansen Motalas budget för Motala kommun 2019 med plan för 2020-2021.

 

Mål och Resursplan 2019 Alliansen b