Vår politik

Kommunens kärnverksamheter är i fokus i Moderat politik. Den lagstadgade verksamheten ska alltid ges de bästa förutsättningar för att ge Motala kommuns invånare den bästa servicen. Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung som gammal.

Oavsett om du är bosatt i tätort eller landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Oavsett var du befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet.

Samtidigt som vi utvecklar grunduppdraget så måste Motala växa! Därför satsar vi på en expansiv tillväxtpolitik där vi vill se en kommun i tillväxt. Det gör vi genom att utveckla förutsättningarna för näringslivet, samarbetar med aktörer som ser potentialen i Motala, samtidigt som vi behåller och utvecklar kommunens fantastiska förutsättningar.

En röst på motalamoderaterna är en röst för en växande kommun.

Läs vårt valmanifest här:

Motalamoderaternas valmanifest 2022