Bostäder

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.

Det är viktigt att Motalaborna känner sig trygga i sina bostadsområden. Moderaterna vill öka tryggheten i kommunens bostadsområden.

Motalamoderaternas förslag för fler bostäder
  • Minska Bostadsstiftelsen Platens dominans på hyresmarknaden
  • Uppmuntra till olika boendeformer i befintliga områden
  • Underlätta för lokala företag i upphandlingar
  • Tryggare bostadsområden
  • Tätortsnära strandskydd behöver reformeras
  • Omvandla Bostadsstiftelsen Platen till ett aktiebolag