Ekonomi

Ett starkare Motala börjar med en stark ekonomi och stabil ekonomi. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Motala ska stå starkt. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Motala kommun är i ett läge där vi inte kan lova allt till alla.

Bild på pengar
motalamoderaternas förslag för bättre ekonomi
  • Ansvarsfull hantering av Motala kommuns ekonomi

  • Bättre planering och kontinuerlig uppföljning av satsningar samt utvärdering av effekterna

  • Skattepengar är medborgarens pengar, som kommunen förvaltar

  • Kommunens kärnverksamhet ska vara i fokus