Företagande

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det är enkelt och lönsamt att driva företag i Motala.

Det är entreprenörer som skapar flest nya jobb och genom företag som nya lösningar och innovationer växer fram. Fler arbetstillfällen och ökad tillväxt ger finansiering till vår gemensamma välfärd. Om fler arbetar ökar individens frihet och blir inte beroende av offentliga samhället och politikers beslut.

Kommunens myndighetsutövning och tillståndsprövning ska vara rättssäker och serviceinriktad till rimlig kostnad.

Goda parkeringsmöjligheter är grunden för ett livskraftigt centrum. Motalamoderaterna vill införa avgiftsfri tidsbegränsad parkering i Motala centrum.

Arbetande man som spacklar vägg
MotalaModeraternas förslag:
  • En dörr in för att göra det enklare i kontakter med kommunen
  • Verka för smartare upphandlingar för att kunna använda mindre och lokala leverantörer till kommunens verksamheter
  • Ställa samma krav på maten som vi köper till offentlig sektor som vi ställer på svensk produktion genom lagstiftning
  • Förbättrad service gentemot företag och medborgare genom tydliga servicegarantier
  • Gå igenom kommunal verksamhet för att säkerställa att den inte konkurrerar med privat verksamhet på ett sätt som strider mot lagstiftningen
  • Stärk och förbättra yrkesutbildning på gymnasiet för att säkerställa utbildad arbetskraft till de lokala företagen
  • Verka för avgiftsfri tidsbegränsad parkering i centrum för att underlätta för företagen i centrum