Integration

Motala är en kommun fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Motala kommun för att bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter nio år i Sverige. Tillsammans med en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste vi göra mer för att fler ska komma i arbete och integreras i det svenska samhället. Moderaterna förespråkar arbetslinje framför bidragslinje.

Dagens SFI-utbildning innehåller till nästan uteslutande språkinlärning. Språket är vägen in i det svenska samhället, men SFI-utbildningen behöver kompletteras med mer samhällsorientering. Genom bättre samhällsintroduktion ökas tilliten till samhället och Sveriges institutioner, och det lägger grunden för en lyckad etablering.

Bild på människor som går på gata
Motalamoderaternas förslag för bättre integration
  • Motala kommun ska arbeta med individanpassad introducering som präglas av tydlighet och ska leda till egen försörjning
  • SFI-undervisningen ska förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden. Tätare samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringsliv
  • Utbildnings- och arbetslinje framför bidragslinje
  • Mer samhällsorientering i SFI-undervisningen
  • Språket är vägen in i samhället, därför ska alla lära sig svenska