Landsbygd

Vår fina landsbygd är grunden för flera av Motalas viktigare näringar. De ger oss livsmedel, öppna landskap, företagande och en levande landsbygd. Motalamoderaterna vill att hela Motala kommun ska leva. Även kommunens mindre orter ska få del av samhällsservicen. Grundskola och möjligheten till äldreomsorg ska finnas inom rimliga avstånd. Det finns en problematik kring kommunikationer och infrastruktur på landsbygden som behöver lyftas och lösas.

Moderaterna har länge arbetat för en reform av strandskyddet. Då kan vi skapa attraktiva boendemiljöer i attraktiva naturområden för att locka nya invånare till området.

 

Bild på skördetröska
Motalamoderaternas förslag för en levande landsbygd:
  • Fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden
  • Motalamoderaterna vill utveckla, inte avveckla landsbygden
  • Möjliggöra skolskjuts till alla elever på landsbygden
  • Reformera strandskyddet
  • Höjda anslag för vägunderhåll