Miljö och klimat

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Äganderätten måste värnas och det finns skäl till att göra en grundlig utredning av hur äganderätten utmanas och hur den kan stärkas samt ställa upp rimliga förutsättningar för allemansrätten.

Moderaterna tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar att lösa komplicerade problem. Vår uppfattning är därför att utmaningar inom miljö och klimat inte löses genom att begränsa människor, utan genom uppmuntran till bra val.

Vättern är en stor resurs inte bara för Motala kommun utan även för övriga landet som ska värnas

Bild på gräs och blå himmel
Motalamoderaternas förslag:
  • Miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i kommunens verksamhet
  • Stödja energibesparande åtgärder som görs i befintlig bebyggelse
  • Stärkt äganderätt
  • Solpaneler på kommunala fastigheter
  • Värna Vättern som dricksvattentäkt
  • Ta hänsyn till miljönyttan i politiska beslut