Öppenhet

Den kommunala verksamheten ska vara öppen, stolt och nyskapande. För oss är det självklart att medborgaren ska ha insyn i den kommunala verksamheten, för det är skattepengar som finansierar verksamheterna.

Som politiker är det viktigt att vara lyhörd. Kommunens medborgare ska alltid känna att politiker lyssnar.

Motalamoderaternas förslag
  • Tillgängliggöra öppen data
  • Websända kommunfullmäktigesammanträden
  • Öppna nämndsammanträden i Motala kommun