Trygghet

I Motala kommun finns idag problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde. Trygghet är friheten att kunna röra sig fritt, utan behov av att gardera sig och riskminimera. Oavsett om du motionerar eller ska ta bussen hem en kväll ska du känna dig trygg.

Bild på polisbil
Motalamoderaternas förslag för ökad trygghet
  • Öka tryggheten i utsatta bostadsområden
  • Belysning av cykel- och gångbanor
  • Belysning och övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus
  • Öppna rum i stadsplanering
  • Trygghet vid mötespunkter – busshållplatser, resecentrum
  • Trygghet  vid motionsslingor, elljusspår och promenadstråk
  • Ökat samarbete mellan polis, skola och socialtjänst
  • Trygghetsvandring