Våra politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till Motalamoderaternas förtroendevalda politiker.

Mark Henriksson
Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktige

Albin Gunnarson
Ordförande Överförmyndarnämnden

Caroline Unéus
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Kommunfullmäktige

Daniel Starkengren

Daniel Starkengren
Ordförande Bostadsstiftelsen Platen Kommunfullmäktige

Bild på Hans Tevell

Hans Tevell
Gruppledare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Jan William
samhällsbyggnadsnämndens Vice ordförande Kommunfullmäktige

Charlotte Widegren
Kommunalråd Bildningsnämndens ordförande

Per Stark
Vice ordförande Socialnämnden ersättare kommunfullmäktige

Philip Assarsson
Ordförande Vatten- och avfallsnämnden Kommunfullmäktige

Ulla Ordell

Ulla Ordell
Kommunfullmäktige Ordförande valnämnden

Åke Svensson
Vice ordförande kommunfullmäktige

Josefin Arvidsson
Sammankallande Kommunstyrelsens Jämlikhetsberedning Ersättare Socialnämnden

David Kjellberg

David Kjellberg
Kommunfullmäktige

Erik Backman
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Håkan Argander
Samhällsbyggnadsnämnden

Gunter Cakar
ersättare Kommunfullmäktige

stefan lotrean
ersättare kommunfullmäktige

Helen Albrektsson
Ledamot Tekniska Servicenämnden Ersättare Vatten och Avfallsnämnden

Mikael Lindgren Palmgren
Kommunfullmäktige Bildningsnämnden politisk sekreterare

Cecilia Christensen

James Melander
Ersättare Kommunfullmäktige

Claes Andersson
Tekniska servicenämnden kommunfullmäktige

Roger Markström
Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Bostadsstiftelsen Platen

Urban Nilsson

Urban Nilsson
Bostadsstiftelsen Platen Socialnämnden Ersättare kommunfullmäktige

kennet simonsson
ersättare kommunfullmäktige

Magnus Franzén
ersättare kommunfullmäktige

Per De Faire
Bildningsnämnden Valnämnden

Hans Rockler
Valnämnden

Martin Nilsson
Ersättare Tekniska servicenämnden

Charlotta Hedborg
Ersättare Kommunfullmäktige