Våra politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till Motalamoderaternas förtroendevalda politiker.

Hanna Almérus

Hanna Almérus
Kommunfullmäktige Ordförande Vatten- och avfallsnämnden Ledamot Tekniska Servicenämnden

Bild på Hans Tevell

Hans Tevell
Gruppledare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Mark Henriksson

Mark Henriksson
Kommunalråd Bildningsnämndens ordförande

Caroline Unéus

Caroline Unéus
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Erik Backman

Erik Backman
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Kaveh Moazzez

Kaveh Moazzez
Kommunfullmäktige---- Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Felix Widlöf
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Annelie Almérus
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Philip Assarsson

Philip Assarsson
Kommunfullmäktige....... Vice ordförande Tekniska servicenämnden

Daniel Starkengren

Daniel Starkengren
Kommunfullmäktige Ordförande Bostadsstiftelsen Platen

Åke Svensson
Vice ordförande kommunfullmäktige

Gunilla Melander
Kommunfullmäktige

Albin Gunnarson
Ordförande Överförmyndarnämnden

Ulla Ordell

Ulla Ordell
Kommunfullmäktige Ordförande valnämnden

Ewa Wellenstam
Kommunfullmäktige Ersättare kommunstyrelsen

Martin Almérus
Ersättare Kommunfullmäktige Vatten och avfallsnämnden

David Kjellberg

David Kjellberg
Ersättare Kommunfullmäktige

Lindha Stråt
Ersättare Kommunfullmäktige Socialnämnden

Bild på Mikael Lindgren Palmgren

Mikael Lindgren Palmgren
Ersättare Kommunfullmäktige Bildningsnämnden

Jan William

Jan William
Ersättare Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden

Tony Johansson
Ersättare Kommunfullmäktige

Per Stark
Vice ordförande Socialnämnden

Roger Markström
Ersättare Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Bostadsstiftelsen Platen

Urban Nilsson

Urban Nilsson
Bostadsstiftelsen Platen

Ragnar Gyberg

Ragnar Gyberg
Revisionen

Claes Andersson
Tekniska servicenämnden Ersättare kommunfullmäktige

Per De Faire
Bildningsnämnden

Hans Rockler
Valnämnden

Helen Albrektsson
Ersättare Tekniska servicenämnden