Våra politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till Motalamoderaternas förtroendevalda politiker.

Annelie Almérus
Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktige

Albin Gunnarson
Ordförande Överförmyndarnämnden

Caroline Unéus

Caroline Unéus
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Daniel Starkengren

Daniel Starkengren
Ordförande Bostadsstiftelsen Platen Kommunfullmäktige

Bild på Hans Tevell

Hans Tevell
Gruppledare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Kaveh Moazzez

Kaveh Moazzez
samhällsbyggnadsnämndens Vice ordförande Kommunfullmäktige

Mark Henriksson

Mark Henriksson
Kommunalråd Bildningsnämndens ordförande

Per Stark
Vice ordförande Socialnämnden

Philip Assarsson

Philip Assarsson
Vatten- och avfallsnämndens ordförande Tekniska servicenämndens Vice ordförande Kommunfullmäktige

Ulla Ordell

Ulla Ordell
Kommunfullmäktige Ordförande valnämnden

Åke Svensson
Vice ordförande kommunfullmäktige

Amira Starkengren
Sammankallande Kommunstyrelsens Jämlikhetsberedning

David Kjellberg

David Kjellberg
Ersättare Kommunfullmäktige

Erik Backman

Erik Backman
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Felix Widlöf
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Jan William

Jan William
Ersättare Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden

Lindha Stråt
Ersättare Kommunfullmäktige Socialnämnden

Martin Almérus
Kommunfullmäktige Vatten och avfallsnämnden

Bild på Mikael Lindgren Palmgren

Mikael Lindgren Palmgren
Kommunfullmäktige Bildningsnämnden

Tony Johansson
Ersättare Kommunfullmäktige

Claes Andersson
Tekniska servicenämnden Ersättare kommunfullmäktige

Roger Markström
Ersättare Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Bostadsstiftelsen Platen

Urban Nilsson

Urban Nilsson
Bostadsstiftelsen Platen

Vakant
Revisionen

Linus Fransson
Ersättare Socialnämnden

Per De Faire
Bildningsnämnden Valnämnden

Hans Rockler
Valnämnden

Helen Albrektsson
Ersättare Tekniska servicenämnden

Charlotta Hedborg
Ersättare Kommunfullmäktige